Få et prisoverslag på deres prosjekt

Fortell oss litt om deres prosjekt og hvilke ambisjoner dere har, så sender vi et tilbud innen kort tid.

Tilbud på reklamefilm

Få tilbud på reklamefilm
Reklamefilm innspilling hos Frame

Tilbud på innhold til event

Få tilbud på innhold til event
Over skulderen til Petter Grindahl som jobber i en tidslinje i Premiere Pro

Hva påvirker budsjett?

Å prise et kreativt prosjekt er litt som å prise et hus. Huset kan være lite, stort eller gigantisk. Det kan ha 2, 3 eller 10 soverom. Alle variablene er med på å påvirke prisen. Det samme gjelder en reklamefilm, en vignett eller en totalpakke til et event.

Det er likevel noen fellesnevnere, her er noen av dem:

 • Forventninger til produksjonsselskapet

  I hvor stor grad vi er innvolvert i produksjonen vil påvirke budsjettet som er nødvendig. Dette handler i korte trekk om vi skal ta for oss hele eller deler av prosjektet, og hvilke oppgaver dere ønsker at vi tar ansvar for.

 • Kompleksitet og ønsker

  Konkrete ønsker til casting, location, visuelle effekter og lignende kan påvirker budsjett. Det er her de uforutsette kostnadene skjuler seg, noe som er viktig å få avklart for å ivareta god forutsigbarhet og den kundeopplevelsen vi ønsker å gi dere.

 • Pre-produksjon

  Idéer, manus, casting av skuespillere, booking av location, tillatelser og strategier tar tid og planlegging. Pre-produksjonen er en svært viktig del av hvert prosjekt.

 • Bemanning

  Antall personer og hvilke kompetansekrav prosjektet har, påvirker prosjektets kostnader. Reisekostnader og eventuelle behov for hotellopphold vil også kunne påvirke.

 • Utstyr

  Utstyrsbehovet og eventuelle spesielle ønsker vil påvirke budsjettet. Er det behov for spesialutstyr eller en enkel kamerapakke? Skal innholdet vises på sosiale medier eller på kino? 

 • Etterarbeid

  Etterarbeidet er ofte det mest tidkrevende i en produksjonsprosess. Det er her vi ferdigstiller visjonen, hvor vi gjør kreative valg, oppdager uforutsette utfordringer og skaper noe helt unikt. Kompleksitet og størrelse på prosjektet er de største faktorene som påvirkeret post-produksjonen.

 • Revideringer

  Endringer og tilbakemeldinger er også en variabel som påvirker budsjett og hva prosjektet lander på. Dette er en post det kan være vanskelig å estimere, hvor nøkkelen er åpen og god kommunikasjon mellom dere som kunde, og oss som leverandør.

 • Deadline

  Deadline er vesentlig for budsjettet da det påvirker forventningene til leveransen, krav til bemanningens kompetanse og produksjonstiden til prosjektet.

Lurer dere på noe?

Vi hører gjerne fra dere om det er noe dere er usikre på, om dere ønsker å høre mer om hva vi leverer, eller hvordan vi kan bistå med deres neste kreative prosjekt.