Personvernerklæring

Personvernerklæring for Frame

Denne personvernerklæringen er basert på datatilsynets personvernerklæring (Ekstern lenke).

Personvern er viktig for oss og vi tar ditt personvern på alvorlig. Om du har noen bekymringer eller klager så ta kontakt med oss eller vårt personvernombud.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Frame er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Sist endret: 09.10.2022

Innledning

Behandlingsansvar

Frame er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Frame er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på kontakt@frame.no.

Personvernombud

Kontaktinformasjonen til personvernansvarlig hos Frame er:

 • Magnus Finset
 • E-post: magnus@frame.no
 • Mobil: +47 40 46 28 27

Sist endret: 09.10.2022

Når samler Frame inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse eller klage 
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du besøker vår hjemmeside www.frame.no
 • Du sender data, filer eller annen informasjon påvegne av deg selv eller din arbeidsgiver.

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

 • Vi har mottatt kontaktinformasjonen din fra din arbeidsgiver eller en av din arbeidsgivers leverandører.
 • Vi har gjort opptak i form av lyd og/eller bilde på vegne av din arbeidsgiver eller en av din arbeidsgivers leverandører i forbindelse med et oppdrag eller en henvendelse
 • Opplysninger om deg blir lagret i forbindelse med et oppdrag eller en henvendelse fra din arbeidsgiver.
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse.

All infrastruktur og data er lokalisert innenfor EU/EØS eller land som oppnår et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonens beslutning.

Sist endret: 16.12.2022

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Datatilsynet vil dessuten i fremtiden bruke informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider.

Du kan lese mer om cookies som er i bruk på våre nettsider i vår cookieerklæring.

Statistikk fra Plausible Analytics

Frame benytter Plausible Analtics for statistikk over blant annet antall sidevisninger, antall unike brukere, “bounce rate” og besøkslengde. All informasjon som lagres er anonym og tjenesten bruker ingen informasjonskapsler for å samle dataen. Du kan lese mer om plausible her: “Plausible: Privacy focused Google Analytics alternative“.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

Sist endret: 06.12.2022

Henvendelser

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer kunne bli lagret sammen med opplysninger som ditt navn og din arbeidsgiver. Dersom en telefonsamtale er knyttet til et oppdrag kan det bli skrevet et notat som lagres i våre systemer for å kunne følge opp hendvelsen.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov.

E-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt vil bli slettet når den ikke lenger er nødvendig for vår daglige oppgaveløsning. Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.
Les mer om kryptering (Ekstern lenke)

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne sikre god oppfølging både før og etter henvendelsen eller oppdraget.

Kontaktskjema

Nettsidene våre har kontaktskjemaer som kan brukes for å sende henvdelser direkte til våre e-poster. Henvendelser vi har mottatt vil bli slettet når det ikke lenger er nødvendig for vår daglige oppgaveløsning. Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.
Les mer om kryptering (Ekstern lenke)

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne sikre god oppfølging både før og etter henvendelsen eller oppdraget.

Sist endret: 11.10.2022

Andre behandlinger av personopplysninger

Bestilling av tjenester

Via nettsiden vår kan du sende henvelser om våre tjenester. Vi ber da om følgende informasjon:

 • Navn på kontaktperson
 • E-post til kontaktperson
 • Mobilnummer til kontaktperson
 • Melding med informasjon om henvendelsen
 • Vedlegg som bilder, PDFer og annet som er relevant

Opplysningene lagres i inneværende og påfølgende år. Formålet er å adminsitrere henvdelsnee, holde oversikt over og følge opp gjennomførte oppdrag.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere, holde oversikt over og følge opp oppdrag og henvendelser.

Påmelding til konkurranser

Noen ganger er det mulig å melde seg på konkurranser på frame.no eller via våre kontoer på sosiale medier.

Ved påmelding til en konkurranse vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted samt bidrag til konkurransen. Formålet med opplysningene er å knytte konkurransebidragene til en kontaktperson for å kunne gi tilbakemeldinger, be om utdypninger, eventuelt innkalle for å demonstrere/presentere bidraget, eventuelt informere om at bidraget er i finalen. De fleste opplysningene lagres til konkurransen er avsluttet, men oversikt over vinnere og gode bidrag kan lagres lenger.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle konkurranser på en god måte.

Dersom du søker jobb hos oss, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Frame også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Jobbsøkere

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Du behøver ikke å oppgi særlige kategorier av personopplysninger i søknaden din eller på intervju. Du kan imidlertid velge å gjøre det. Vårt behandlingsgrunnlag er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså ditt eksplisitte samtykke, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Stillingssøknader oppbevares hos vår serverleverandør og e-post leverandør. Generelle søknader slettes innen 210 dager og søknader med status ansatt eller intervju slettes innen 300 dager.

Opplastning og deling av data gjennom skytjenester og våre nettsider

Frame benytter blant annet Filemail, Dropbox, Google Drive og andre skytjenester for å få tilsendt data, filer, dokumenter, bilder, videoer og annet i forbindelse med prosjekter til bruk i våre kunders prosjekter og bestillinger.

Dataen som blir oppgitt eller lastet opp til våre tjenester brukes kun i henhold til den bruken som er avtalt med “bestiller” (vår kunde) og “sluttbrukeren” (den som faktisk laster opp filene).

Behandlingsgrunnlaget for lagring av denne dataen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne behandle data som blir sendt inn av sluttbruker, for å kunne fullføre prosjekter og bruke dataen som er oppgitt i henhold til den bruk som er avtalt med våre kunder og den som laster opp dataene.

Sist endret: 15.12.2022

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende e-post til kontakt@frame.no eller brev til:

Frame Media AS
Bernt ankers gate 19
1534 Moss

Du kan også kontakte vårt personvernombud (Se personvernombud ovenfor).

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn (Ekstern lenke)

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger (Ekstern lenke)

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting (Ekstern lenke)

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning (Ekstern lenke)

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere (Ekstern lenke)

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet (Ekstern lenke)

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte  personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men vi håper naturligvis at du ønsker å varsle oss først slik at vi kan se på saken da personvern er viktig for oss.